Rasespesifikk avlsstrategi

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) skal bidra til tydelige definisjoner av målene vi har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl på basenji også i fremtiden.

Nytt avlsråd er valgt og en av hovedoppgavene nå er å få satt sammen en rasespesifikk avlsstrategi etter retningslinjer fra NKK.  Målsetting er at den skal være klar til årsmøte 2020.

Meny