Norsk Basenjiklubb

Norsk Basenjiklubb (NBK) er offisiell raseklubb som ble stiftet i 1992, med mål om å fremme og ivareta rasen i Norge og jobbe for et hyggelig og aktivt miljø for eiere av basenji. Klubben er tilsluttet Norsk Kennel Klubb.

NBK sin hovedoppgave er å være et samlingspunkt og engasjere medlemmene og være støttespiller for oppdrettere av basenji. Klubben arrangerer årlig en spesialutstilling som er årets høydepunkt, men jobber også for å få i gang flere aktiviteter og arrangement rundt i landet.

Vi ønsker flere medlemmer og oppfordrer alle med interesse for denne sjarmøren fra Afrika om å melde seg inn, sammen blir vi sterkere og bedre.

Det jobbes nå med å få til en levende og aktiv webside til nytte og inspirasjon, og det blir snart lansert egne medlemssider og klubbens Basenjinytt kommer som et online magasin med masse interessant lesestoff som blir gjort tilgjengelig for medlemmer og abonnenter.

Kontaktinformasjon

Norsk Basenjiklubb

Org.nr.: 912 230 155

Interimstyre

Vilde Serina Brunvoll

Leder

Anja Hebnes

Nestleder

Sander Elias Lien

Sekretær

Sigurd Heggemsnes

Kasserer

Line Michelsen

Styremedlem

Liv Irene Gjestvang

Varamedlem

Agnar Skrede

Varamedlem
Meny