En ny basenji i huset?

Hvis du vil ha en hund som er krypende underdanig og adlyder alle kommandoer, er basenji ikke noe for deg. Derimot hvis du ønsker deg en stolt, trofast, ertende, leken, snakkende hund som gjerne kan overliste deg ni av ti ganger, vil du aldri vurdere noen annen rase! Og har man først fått en i hus, skal man ikke se bort fra at nummer to også kommer…

Anbefaler hver og en som vurderer å kjøpe basenji at de tar tid og leser gjennom informasjonen om rasen her på websiden.
Sjekk våre anbefalinger nedenfor når det gjelder avl, helsetester og mentalitet, dette er et godt utgangspunkt for hva du bør spørre oppdretter om.

Søk opp oppdrettere og still spørsmål, ingen spørsmål er for dumme. Still spørsmål om avlsdyrene, kombinasjonen, helse og hvilket mål oppdretter har med kullet.
Husk premieringer er ikke arvelig, egenskaper er det. Dessuten kan også hunder med championtitler ha feil og mangler som gjør at de ikke bør brukes i avl.

Norsk Basenjiklubb sine retningslinjer og anbefalinger når det gjelder avl og oppdrett av basenji, og oppdretters valg av kombinasjoner for kull.
Alle oppdrettere skal følge NKKs etiske grunnregler og avlsstrategi, punktene nedenfor er klubbens rasespesifikke anbefalinger.
Vi ser at det fra tid til annen annonseres basenjikull på Finn med foreldre som ikke er kjørt full helsesjekker på, dette tar vi i NBK sterk avstand fra og anbefaler valpekjøpere å styre unna slike kull. Ta gjerne kontakt med oss på post@norskbasenjiklubb.no hvis du har spørsmål.

Helsekrav/retningslinjer for våre oppdrettere:

  • Avlsdyrene skal ha godt gemytt, være fysisk veltilpasset og ha utviklet et riktig atferdsmønster
  • Begge avlsdyr bør ha oppnådd minimum to excellent på offisiell utstilling, der minst en bør være fra åpen- eller åpen unghund-klasse.
  • Vi anbefaler at avlshannen bør være minimum 15 mnd og at avlstispen er minimum 20 mnd. ved paring.
  • Det anbefales ikke paring med dobling av sykdommer og/eller alvorlige arvelige lidelser.
  • Avlsdyrene bør være røntget fri for HD (grad A eller B) etter 12 mnd. alder.
  • Alle avlsdyr bør øyelyses og øyelysningsresultatet må ikke være eldre enn 2 år ved paring (Attesten fra veterinær/SVF har en gyldighet på 1 år). I tilfelle påvist øyesykdom, eller annen sykdom, følges rådene fra “Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening” angående bruk av disse hundene i avl.
  • Begge avlsdyrene bør være testet med Fanconi direkte-testen.  Affiserte individer utelukkes fra avl. Bærere pares kun med fri.
  • Det anbefales at begge avlsdyr testes for PRA BJ-1. Affiserte anbefales ikke brukt i avl. Bærere pares kun med fri.
  • Ved bruk av utenlandsk hund i avl, bør denne oppfylle de krav som gjelder for norske hunder.
  • Ved bruk av frossen sperm er det hannhundens helsestatus på tappetidspunktet som er gjeldende eller nyere hvis det er tilgjengelig.

Klubbens anbefalte min. valpepris: 16.000 NOK (pr. 01.09.2019)
Paringsavgift: 1.600 NOK + 1600 NOK pr. registrerte valp.

Meny